Соңку жаңылыктар


Маалымат

Сайттагы материалдарды колдонууда сайтка шилтеме (ссылка) милдеттүү түрдө керек. Көчүрүү, жарыялоо, басып чыгаруу (печать), маалыматтарды таркатуу сайтка шилтемеси жок тыйуу салынат.Реклама боюнча суроолор болсо info@strk.kg кайрылыңыздар.

РЕКЛАМА

Бүгүнкү программа

  • 18:00Азаттык үналгысы (түз эфир)
  • 18:30Мультфильм
  • 19:00Кино
  • 20:30Куттуктоо
  • 21:00Жума жыйынтыгы
  • 21:30Каректеги кадрлар
  • 22:00Уланбий шоу
  • 23:00Кино (23:00дон 07:00го чейин)

ДИРЕКТОРДУН БАРАКЧАСЫ

Байсалбек Кадыралиев
РЕКЛАМА